Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Italia España France Deutschland Great Britain

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość
wybieram-milosc-xpiotr-168x126
Uzdrowienie
Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne
O Sycharze w TVP1
mywyoni-o-sycharze-168x123
Świadectwo miłości
niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136
Miłujcie się!
Nowa Ewangelizacja
Abyś dzień święty święcił

W poprzednim numerze w artykule pod tutułem „Tylko dla pań” bazując na spostrzeżeniach wieloletniego pracownika poradni małżeńskiej Jacka Pulikowskiego przedstawiliśmy kobietom dwanaście sposobów, dzięki którym mogłyby dopomóc swoim mężczyznom dorosnąć do roli mężów i ojców. Zgodnie z obietnicą, tym razem coś dla Panów tzn. kilka wskazówek jak zrozumieć kobietę.

 • Kobiety ocena sytuacji zależy od jej aktualnych uczuć. One mają decydujący wpływ na jej nastawienie do życia. Mężczyzna powinien zadbać o kobiece uczucia. Jeżeli żona jest płaczliwa lub ma zły humor, niech mąż zada sobie pytanie: czy zrobił coś, żeby tę sytuację zmienić.
 • Mąż powinien doceniać codzienną pracę kobiety na rzecz domu i jej w tym gorliwość, a nie przeceniać swojej kariery zawodowej i zarobionych przez siebie pieniędzy.
 • W dziedzinie płciowości mąż ma za zadanie poznać na czym polega fizjologiczna płodność żony i na podstawie tej wiedzy stworzyć jej poczucie bezpieczeństwa, by świadomie planować poczęcie dziecka lub odłożyć je w czasie.
 • W sytuacjach kryzysowych mężczyzna powinien szukać sposobów na naprawienie tego, co w jakiś sposób szwankuje w funkcjonowaniu małżeństwa. Dobrym sposobem na poprawienie relacji jest troska i szczere zaangażowanie robienie różnych drobnych przyjemności na rzecz drugiej osoby, by pokazać, jak bardzo jest ona ważna.
 • Utożsamianie uczuć z miłością jest bardzo niebezpieczne. Miłość ma wyrażać się poprzez postawę życiową. Jej największym zagrożeniem jest egoizm wynikający z niedojrzałości człowieka, wyrażający się w niedostatecznym używaniu rozumu i woli. Człowiek dojrzały potrafi wytrwać w dozgonnej miłości i dopełnić obietnicy bez względu na pojawiające się po drodze zmienne uczucia.
 • Mąż i żona powinni rozmawiać ze sobą o swoich emocjonalnych potrzebach. Mąż powinien być cierpliwym oddanym uczniem, żona zaś – wytrwałą nauczycielką wiedzy o niej samej, jej uczuciach, potrzebach i doznaniach.
 • Żona ma naturalną potrzebę komunikowania o swych uczuciach. Czuje się szczęśliwa i zrozumiana, gdy zauważa, że mąż słucha jej słów. Niewysłuchiwana przez własnego męża żona często poszukuje sobie innego powiernika. To zaś może stanowić poważne zagrożenie dla małżeństwa.
 • Kobiecie słowa kocham nigdy się nie znudzi, a gesty czułości i komplementy dodają energii życiowej i chęci do działania.
 • Mąż, który ma zamiar zrobić żonie wyrzuty za jakąś niewykonaną czynność, niech najpierw rozejrzy się po domu i wyszuka 99 rzeczy, które zrobiła, aby podziękować za nie, a potem, jeśli rzeczywiście chce jej zwrócić uwagę, niech to zrobi delikatnie.
 • Podstawą każdego związku jest poprawna komunikacja. Oto praktyczny przepis na to, jak przeprowadzić dobrą rozmowę:

  1. Nie rozmawiajmy w gniewie.
  2. Rozmawiajmy tylko wtedy, gdy obie strony są do tego gotowe i zgadzają się na rozmowę.
  3. Aranżujemy „miejsce akcji”: wyłączamy telewizor, radio, telefon.
  4. Zapewniamy intymność (bez świadków lub obawy, że ktoś podsłuchuje).
  5. Nie spieszymy się.
  6. Mówimy o sobie, o swoich uczuciach i odczuciach, unikając wydawania osądów.
  7. Unikamy ranienia emocjonalnego, nie czepiamy się spraw na które nasz rozmówca nie ma wpływu (np. wydarzenia z przeszłości, cechy fizyczne).
  8. Mówimy nie tylko o rzeczach złych, tych, które należy naprawić, lecz także dziękujemy sobie za wszystko, co jest dobre.
  9. Kończąc rozmowę czynimy postanowienia na najbliższą przyszłość.

  W budowaniu więzi małżeńskiej potrzebna jest współpraca męża i żony z Bogiem. On pomaga swą łaską stworzyć fascynującą i szczęściodajną komunię osób. Żyjmy więc tak, by nasz współmałżonek mógł dostrzec Boga w naszym myśleniu, mówieniu i postępowaniu. Na koniec zachęcam do przeczytania Pierwszego Listu Św. Pawła do Koryntian 13 rozdział od 4 do 7, wstawiając w miejsce słowa miłość swoje imię. Ten list jest wciąż dla nas aktualnym zdarzeniem. Więc do roboty! Pamiętajmy, że każdy trud się opłaci. Zachęcam do przeczytania książki Jacka Pulikowskiego pt. „Ewa czuje inaczej”, na podstawie której powstał ten artykuł.

  Oprac. S.K.

  Warto przeczytać:

 • TYLKO DLA PAŃ >>>
 • MĘŻCZYŹNI I KOBIETY RÓŻNIĄ SIĘ… >>>
 • Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

   

  Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!
  „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
   

  „Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)
  „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
  Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

  „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
  (Mk 16,15)

  „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36)
   

  W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:
  – do Marty siostry Marii I Łazarza:
  „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25-26)
  – do kobiety kananejskiej:
  „O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
  jak chcesz!” (Mt 15,28)

  – do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
  „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,37.50)– do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
  „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)
  – do kobiety cierpiącej na krwotok:
  „Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22)
  – do niewidomego Bartymeusza:
  „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52)
  Obietnica Chrystusa:
  „Kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 8,51)


  To może być także Twoje zmartwychwstanie
  – zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

  Matka Boska Leśniowska
  Ty coś domem, o którym się śniło
  Matko Boska Leśniowska
  Miej w opiece każdziutką miłość
  Matko Boska leśniowska


  Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
  „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
  i nie będziecie pili Krwi Jego,
  nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)

  Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

  Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie

  Referaty i świadectwa Sycharków wygłoszone podczas konferencji “Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej” na KUL 7 czerwca 2017

  Prezentacja Alicji i Marzeny: http://bit.ly/2uHQ2Lt
  Referat Andrzeja: http://bit.ly/2t7Cswv
  Prezentacja Andrzeja: http://bit.ly/2u9uLZw
  Program konferencji: http://bit.ly/2tembWC
  Link do nagrania – VIDEO: https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
  Link do nagrania – AUDIO: https://archive.org/details/sycharki

  Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
  – o. prof. Jacek Salij OP

  Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?


  Ks. Marek Dziewiecki:
  „Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka” – więcej na stronie >>>

  Sytuacje najtrudniejsze

  Nawrócenie i pojednanie

  Kryzys małżeński – pytania i odpowiedzi

  „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

  Zaczynając od nowa

  Musicie zawsze powstawać!

  Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
  Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
  i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
  Możecie przeklinać Kościół i Boga.
  Ale Jego potęga nie może nic uczynić
  przeciw waszej wolności.
  Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
  by zobowiązał się z wami…
  On nie może was „rozwieść”.
  To zbyt trudne?
  A kto powiedział, że łatwo być
  człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
  Miłość się staje
  Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
  Nie jest umeblowana mieszkaniem,
  ale domem do zbudowania i utrzymania,
  a często do remontu.
  Nie jest triumfalnym „TAK”,
  ale jest mnóstwem „tak”,
  które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.
  Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
  Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
  I nie wolno mu odebrać życia,
  które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.
  Michel Quoist

  Westerplatte

  „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych” – Jan Paweł II.

  Ciężki krzyż

  „Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka” – ks.dr Marek Dziewiecki.

  Bitwa toczy się o nasze serce

  Tożsamość mężczyzny i kobiety

  Co to znaczy „moja była żona”?


  Stanowisko Episkopatu Polski:
  „Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
  i naturą człowieka” – więcej na stronie >>>


  Sztuczne kreowanie świata na przykładzie
  IN VITRO i ABORCJI
  – kazanie ks. Piotra Pawlukiewicza wygłoszone
  w bazylice św. Krzyża w Warszawie 1.11.2010 roku >>>

  Twoja sprawa
  stat4u

  Ostatnie wpisy
  Kategorie
  Kronika