Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Italia España France Deutschland Great Britain

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość
wybieram-milosc-xpiotr-168x126
Uzdrowienie
Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne
O Sycharze w TVP1
mywyoni-o-sycharze-168x123
Świadectwo miłości
niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136
Miłujcie się!
Nowa Ewangelizacja
Abyś dzień święty święcił

W małżeństwie sakramentalnym jest obecny żywy Pan Jezus, który nieustannie pragnie udzielać swej łaski. Prawdę tę potwierdzają przykłady z życia małżonków, którzy otworzyli się na Jego łaskę w trakcie kryzysu małżeńskiego na różnych jego etapach. Najmocniejszym świadectwem obecności Pana Jezusa w sakramencie małżeństwa są przykłady wierności i miłości małżonków w czasie najbardziej ekstremalnego etapu kryzysu małżeńskiego jakim jest rozwód i odejście współmałżonka do innej osoby. To one najbardziej pokazują jak działa łaska sakramentu małżeństwa i jak wytrwać w wierności przysiędze małżeńskiej pomimo wszystko. Dlatego powstała strona ze świadectwami – www.swiadectwa.sychar.org , aby z jednej strony oddać chwałę Bogu, pokazując jak On działa w konkretnych historiach małżeńskich, a z drugiej strony aby umacniać małżonków sakramentalnych w miłości do swojego współmałżonka, niezależnie od stopnia kryzysu małżeńskiego. Oprócz świadectw małżonków przed rozwodem i po rozwodzie, chcemy również zamieszczać świadectwa takich osób jak np. księży, prawników, psychologów, doradców rodzinnych, mediatorów, którzy mądrze wspierają małżeństwa sakramentalne, pomagając im w zachowaniu integralnej postawy – spójnej w myślach, słowach i czynach – sprzeciwiającej się rozwodom.

Zapraszamy do składania takich świadectw i przesyłania ich na adres: swiadectwa@sychar.org .

Poniżej przykłady świadectw:

I. Małżonków po rozwodzie, którzy będąc w drugim związku (jedno lub obydwoje) powrócili do siebie

1. Świadectwo Ani i Andrzeja „Powrót po 13 latach”: www.aa.sychar.org, https://siewca.pl/malzenstwo/sakramentalni-malzonkowie-mimo-zdrady-wrocili-do-siebie-po-13-latachwww.dobra-historia.sychar.org
2. Świadectwo Kasi „Wróciliśmy do siebie po 9 latach”: https://youtu.be/kB7RLd5OpEU
3. Świadectwo Bożeny i Jarka „Wiem, że już jest dobrze”: http://youtu.be/kJkvzwcPxyM

Małżeństwo: Projekt na całe życie! – świadectwa 4 małżeństw: www.projekt.sychar.org

II. Małżonków, którzy nie wyrazili zgody na rozwód

1. Świadectwo małżonki, którą przytoczył o.  prof. Jacek Salij OP „Świadectwo dla męża, dzieci, świata”: www.sychar.org/swiadectwo-dla-meza-dzieci-swiata-o-prof-jacek-salij-op
2. Świadectwo Andrzeja „O nic nie oskarżałem żony”: www.sychar.org/o-nic-nie-oskarzalem-zony-swiadectwo-andrzeja
3. Świadectwo Teresy „Moje Westerplatte”: www.sychar.org/moje-westerplatte-swiadectwo-teresy
4. „Proszę pod żadnym pozorem nie zgadzać się na rozwód” – świadectwo Marcina i ks. Pawła: www.sychar.org/holistyczne-spojrzenie-na-rozwody
5. Świadectwo Moniki „Moja zgoda na rozwód”: www.sychar.org/moja-zgoda-na-rozwod-swiadectwo-moniki
6. Świadectwo Alicji „Świadectwo z sali rozpraw”: www.kryzys.org/viewtopic.php?f=14&t=3848 , www.sychar.org/swiadectwo-z-sali-rozpraw

III. Małżonków, który opuścili niesakramentalny związek i dążą do pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem

1. Świadectwo Jolanty „Dlaczego ja muszę się wyprowadzać?”: https://youtu.be/Mw8whhcB73M?t=15m42s
2. Świadectwo Bożeny „Droga do Boga”: http://youtu.be/L5fnA577BZI

IV. Mądrej, wiernej miłości, broniącej małżeństwo przed rozwodem w sądzie oraz przykłady Bożych doradców, którzy potrafili pomóc małżonkom w zachowaniu integralnej postawy – spójnej w myślach, słowach i czynach – sprzeciwiającej się rozwodom

1. Świadectwo św. Jana Pawła II „Zawsze bronić nierozerwalności małżeństwa”: www.sychar.org/zawsze-bronic-nierozerwalnosci-malzenstwa-sw-jan-pawel-ii
2. Świadectwo Doroty, której pomogli księża egzorcyści bronić swojego małżeństwa w sądzie przed rozwodem: www.sychar.org/swiadectwo-doroty-jak-bronic-malzenstwa
3. Świadectwo Marzeny – pracownika socjalnego „Nigdy nie doradziłam rozwodu”: www.sychar.org/nigdy-nie-doradzilam-rozwodu-swiadectwo-marzeny-pracownika-socjalnego
4. Świadectwo Waldka  – prawnika „Nie pomagam w rozwodach”: www.sychar.org/nie-pomagam-w-rozwodach-swiadectwo-waldka-prawnika
5. Świadectwo Krzysztofa „Odłoż miecz, Piotrze!”: www.sychar.org/odloz-miecz-piotrze-swiadectwo-krzysztofa
6. Świadectwo Alicji „Świadectwo z sali rozpraw”: www.kryzys.org/viewtopic.php?f=14&t=3848 , http://sychar.org/swiadectwo-z-sali-rozpraw
7. Świadectwo Małgosi „Oddalenie pozwu, kwiecień 2021”: www.kryzys.org/viewtopic.php?f=14&t=4128#p336857
8. Uzasadnienie odroczenia rozprawy: www.kryzys.org/viewtopic.php?f=10&t=3177&p=366796#p366796

V. Uzasadnień wyroków sądowych oddalających pozew rozwodowy

1. Piotra „Zarzuty fanatyzmu religijnego i niesłusznego poczucia bycia zdradzonym oddalone przez sąd”: www.sychar.org/zarzuty-fanatyzmu-religijnego-i-poczucia-bycia-zdradzonym-oddalone-przez-sad
2. Marty „Mam prawo bronić małżeństwa, ze względu na swoje przekonania religijne”: www.sychar.org/mam-prawo-bronic-malzenstwa-ze-wzgledu-na-swoje-przekonania-religijne

VI. Mądrej argumentacji przeciwko rozwodom cywilnym

1. Dla tych, którzy kochają – propozycja wzoru odpowiedzi na pozew rozwodowy: www.sychar.org/dla-tych-ktorzy-kochaja-propozycja-wzoru-odpowiedzi-na-pozew
2. Świadectwo Kasi „Pełnomocnik ds. walki o Jedność Małżonków”: www.sychar.org/pelnomocnik-ds-walki-o-jednosc-malzonkow
3. Świadectwo Satine „Po co rozwód?”: www.sychar.org/po-co-rozwod
4. Świadectwo Ani: www.sychar.org/swiadectwo-ani

VII. Wspierające sakramentalną miłość małżeńską po rozwodzie

1. Jak kochać małżonka po rozwodzie? – wykład/świadectwo Marzeny: https://youtu.be/zWYGIi8kCMc
2. Świadectwo Hermasa „Pasterz”: www.sychar.org/pasterz

VIII. Małżonków przed rozwodem

1. Świadectwo Kasi „Wytrwajcie w miłości mojej (J 15,9)”:  www.sychar.org/wytrwajcie-w-milosci-mojej

IX. Jak wytrwać w wierności Bogu i małżonkowi w czasie trudnych doświadczeń?

1. Świadectwo Marcina „Dlaczego wycofałem wniosek o zbadanie ważności sakramentu małżeństwa?”:
www.sychar.org/dlaczego-wycofalem-wniosek-o-zbadanie-waznosci-sakramentu-malzenstwa-swiadectwo-marcina
2. Świadectwo Bożeny „Moje dojrzewanie do miłości”: www.sychar.org/moje-dojrzewanie-do-milosci-swiadectwo-bozeny

X. Małżonków czekających na powrót swoich współmałżonków z niesakramentalnych związków, w których mają dzieci

1. Świadectwa małżonków czekających na powrót swoich współmałżonków z niesakramentalnych związków, w których mają dzieci – www.sychar.org/swiadectwa-czekajacych-malzonkow

POLECAMY również świadectwa na Forum Pomocy: www.kryzys.org/viewforum.php?f=14

Więcej na stronach:

Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

 

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
 

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)
„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16,15)

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36)
 

W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:
– do Marty siostry Marii I Łazarza:
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25-26)
– do kobiety kananejskiej:
„O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!” (Mt 15,28)

– do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
„Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,37.50)– do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)
– do kobiety cierpiącej na krwotok:
„Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22)
– do niewidomego Bartymeusza:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52)
Obietnica Chrystusa:
„Kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 8,51)


To może być także Twoje zmartwychwstanie
– zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

Matka Boska Leśniowska
Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość
Matko Boska leśniowska


Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie

Referaty i świadectwa Sycharków wygłoszone podczas konferencji “Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej” na KUL 7 czerwca 2017

Prezentacja Alicji i Marzeny: http://bit.ly/2uHQ2Lt
Referat Andrzeja: http://bit.ly/2t7Cswv
Prezentacja Andrzeja: http://bit.ly/2u9uLZw
Program konferencji: http://bit.ly/2tembWC
Link do nagrania – VIDEO: https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
Link do nagrania – AUDIO: https://archive.org/details/sycharki

Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
– o. prof. Jacek Salij OP

Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?


Ks. Marek Dziewiecki:
„Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka” – więcej na stronie >>>

Sytuacje najtrudniejsze

Nawrócenie i pojednanie

Kryzys małżeński – pytania i odpowiedzi

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Zaczynając od nowa

Musicie zawsze powstawać!

Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami…
On nie może was „rozwieść”.
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym „TAK”,
ale jest mnóstwem „tak”,
które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.
Michel Quoist

Westerplatte

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych” – Jan Paweł II.

Ciężki krzyż

„Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka” – ks.dr Marek Dziewiecki.

Bitwa toczy się o nasze serce

Tożsamość mężczyzny i kobiety

Co to znaczy „moja była żona”?


Stanowisko Episkopatu Polski:
„Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka” – więcej na stronie >>>


Sztuczne kreowanie świata na przykładzie
IN VITRO i ABORCJI
– kazanie ks. Piotra Pawlukiewicza wygłoszone
w bazylice św. Krzyża w Warszawie 1.11.2010 roku >>>

Twoja sprawa
stat4u

Ostatnie wpisy
Kategorie
Kronika