Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Italia España France Deutschland Great Britain

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość
wybieram-milosc-xpiotr-168x126
Uzdrowienie
Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne
O Sycharze w TVP1
mywyoni-o-sycharze-168x123
Świadectwo miłości
niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136
Miłujcie się!
Nowa Ewangelizacja
Abyś dzień święty święcił

1. Spotkanie Ogniska prowadzi lider lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Kapłan, choć nie prowadzi bezpośrednio spotkania, to aktywnie w nim uczestniczy. Wspiera małżonków swoją modlitwą oraz gotowością do udzielania rad i wyjaśnień.
3. Rozpoczynamy spotkanie modlitwą (np. „Ojcze nasz”).
4. Prowadzący mówi trzy zdania o naszej Wspólnocie:
• Przypomina charyzmat Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR – www.charyzmat.sychar.org, który streszcza się w zdaniu: „Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.
• Mówi także, że Wspólnota sprzeciwia się mentalności rozwodowej, występowaniu o rozwód, wyrażaniu zgody na rozwód, akceptowaniu rozwodów i pomaganiu w rozwodach, gdyż nie wolno nikomu proponować i akceptować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka. Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy.
• Podkreśla, że pomagamy na różne sposoby wszystkim małżonkom wytrwać w wierności i w rozwoju miłości do współmałżonka.
5. Prowadzący przypomina zasady obowiązujące podczas spotkań:
• Na początku spotkania przedstawiamy się i mówimy sobie po imieniu.
• Nie ma przymusu – każdy mówi dlatego, że chce.
• Mówimy we własnym imieniu i o sobie, o swojej sytuacji, dzielimy się osobistym świadectwem, nie głosimy „kazań”, nie teoretyzujemy.
• Nie przerywamy sobie wypowiedzi, nie zadajemy pytań, nie oceniamy, nie polemizujemy z wypowiedziami poprzedników, nie udzielamy rad.
• Staramy się uważnie i cierpliwie nawzajem siebie słuchać, umożliwiając każdemu wypowiedzenie się i nazwanie swojego problemu.
• Wszyscy obecni na spotkaniu są zobowiązani do zachowania anonimowości osób, zasłyszanych spraw i zdarzeń – stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
• Osoby, które są po raz pierwszy, mają więcej czasu na wypowiedź.
• Nad przebiegiem spotkania czuwa prowadzący spotkanie (pilnuje m. in. czasu i tematu wypowiedzi); ma on prawo przerywać wypowiedź i udzielać głosu.
6. Po przedstawieniu się uczestników spotkania któraś z osób przedstawia krótki temat dotyczący wiary, małżeństwa (np. jakiś fragment Pisma Św., książki, świadectwo, temat z broszury – www.broszura.sychar.org , banku tematów – www.tematy.sychar.org). Można posłużyć się prezentacją multimedialną, filmem, itp.
7. Następnie uczestnicy mogą podzielić się swoimi refleksjami nt. poruszonego zagadnienia. Dzielenie może odbywać się w mniejszych grupkach prowadzonych przez wyznaczonych moderatorów. Wyznaczamy wcześniej czas na tę część spotkania i staramy się go nie przekroczyć.
8. Przed zakończeniem przedstawiamy ogłoszenia i informacje o działalności Wspólnoty – możemy podeprzeć się prezentacją, rozdać informacje na kartkach, podać namiary na opiekuna duchowego, osoby prowadzące nabór na warsztaty 12 kroków. Podajemy datę następnego spotkania, najbliższych rekolekcji, prosimy o pomoc w przygotowaniu planowanego wydarzenia, itp. Zapraszamy także do skorzystania z zasobów biblioteczki – już po modlitwie.
9. Spotkanie kończymy „Modlitwą o odrodzenie małżeństwa” znajdującą się w broszurze i na wizytówkach oraz błogosławieństwem kapłana.

10. Na spotkanie Ogniska WTM Sychar może przyjść każda dorosła osoba pod warunkiem, że będzie przestrzegała zasad spotkania i uszanuje charyzmat Wspólnoty.

Każdemu spotkaniu wspólnotowemu towarzyszy Msza Święta – o ile to możliwe w intencji małżeństw w kryzysie. Każdy z uczestników spotkań otrzymuje gratis broszurę Sycharowską i ulotki-wizytówki oraz propozycję zapisania się na listę newslettera na stronie internetowej Ogniska, aby na bieżąco otrzymywać mailem informacje m.in. o najbliższych spotkaniach.

Rada Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

Ostatnia aktualizacja 17.10.2023

Jak założyć Ognisko Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR – https://sychar.org/jak-zalozyc-ognisko (www.zalozenie-ogniska.sychar.org

Wymagania dla założyciela, lidera i opiekuna duchowego Ogniska Sycharowskiego oraz moderatora i współpracownika Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR – https://sychar.org/wymagania (www.wymagania.sychar.org )

Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

 

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
 

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)
„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16,15)

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36)
 

W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:
– do Marty siostry Marii I Łazarza:
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25-26)
– do kobiety kananejskiej:
„O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!” (Mt 15,28)

– do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
„Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,37.50)– do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)
– do kobiety cierpiącej na krwotok:
„Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22)
– do niewidomego Bartymeusza:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52)
Obietnica Chrystusa:
„Kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 8,51)


To może być także Twoje zmartwychwstanie
– zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

Matka Boska Leśniowska
Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość
Matko Boska leśniowska


Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie

Referaty i świadectwa Sycharków wygłoszone podczas konferencji “Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej” na KUL 7 czerwca 2017

Prezentacja Alicji i Marzeny: http://bit.ly/2uHQ2Lt
Referat Andrzeja: http://bit.ly/2t7Cswv
Prezentacja Andrzeja: http://bit.ly/2u9uLZw
Program konferencji: http://bit.ly/2tembWC
Link do nagrania – VIDEO: https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
Link do nagrania – AUDIO: https://archive.org/details/sycharki

Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
– o. prof. Jacek Salij OP

Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?


Ks. Marek Dziewiecki:
„Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka” – więcej na stronie >>>

Sytuacje najtrudniejsze

Nawrócenie i pojednanie

Kryzys małżeński – pytania i odpowiedzi

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Zaczynając od nowa

Musicie zawsze powstawać!

Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami…
On nie może was „rozwieść”.
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym „TAK”,
ale jest mnóstwem „tak”,
które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.
Michel Quoist

Westerplatte

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych” – Jan Paweł II.

Ciężki krzyż

„Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka” – ks.dr Marek Dziewiecki.

Bitwa toczy się o nasze serce

Tożsamość mężczyzny i kobiety

Co to znaczy „moja była żona”?


Stanowisko Episkopatu Polski:
„Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka” – więcej na stronie >>>


Sztuczne kreowanie świata na przykładzie
IN VITRO i ABORCJI
– kazanie ks. Piotra Pawlukiewicza wygłoszone
w bazylice św. Krzyża w Warszawie 1.11.2010 roku >>>

Twoja sprawa
stat4u

Ostatnie wpisy
Kategorie
Kronika