Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Italia España France Deutschland Great Britain

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość
wybieram-milosc-xpiotr-168x126
Uzdrowienie
Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne
O Sycharze w TVP1
mywyoni-o-sycharze-168x123
Świadectwo miłości
niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136
Miłujcie się!
Nowa Ewangelizacja
Abyś dzień święty święcił

Poniższy wzór ma charakter orientacyjny i nie zastępuje porady prawnej. W odpowiedzi na pozew warto odnieść się do wszystkich twierdzeń pozwu i zadbać o to, aby nasza odpowiedź była zgodna z prawdą.

Propozycja wzoru odpowiedzi na pozew

W odpowiedzi na pozew wnoszę o oddalenie powództwa w całości i nie rozwiązywanie naszego małżeństwa przez rozwód.

UZASADNIENIE

Wysoki Sądzie, jakże miałbym (miałabym) zgodzić się na rozwód i złamać najważniejszą przysięgę w moim życiu, którą złożyłem (złożyłam) uroczyście (podać datę ślubu) podczas Mszy św. w kościele (podać nazwę parafii), gdzie przysięgałem (przysięgałam) mojej żonie (mojemu mężowi) przed Bogiem i świadkami miłość wierność i uczciwość małżeńską oraz że mojej żony (mojego męża) nie opuszczę aż do śmierci. Jestem katolikiem, wierzę, że każde sakramentalne małżeństwo jest nierozerwalne i jest przymierzem małżonków z Bogiem, prowadzącym do zbawienia. Wierzę także, że zgoda na rozwód sakramentalnych małżonków godzi w to przymierze, sprzeciwia się słowom Boga: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6). Moja wiara nie pozwala mi wyrazić zgody na rozwód, gdyż jak mówi w punkcie 2384 Katechizm Kościoła Katolickiego: „Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne”, natomiast Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego w punkcie 347 nazywa rozwód jednym z najcięższych grzechów, który godzi w sakrament małżeństwa. Jakże więc miałbym złamać tę najważniejszą w życiu przysięgę?

Jestem przekonany, że pomimo trudności w naszej relacji możliwe jest nawiązanie dialogu między mną a żoną, podjęcie pracy terapeutycznej i innych działań, które pozwolą na naprawienie naszej relacji. Małżeństwa nie zawiera się na chwilę i nie zrywa w momencie, gdy przychodzą trudności.

Kocham swoją żonę, jest dla mnie ważna i nie zamierzam wiązać się z żadną inną kobietą ani teraz, ani w przyszłości. Podjąłem bowiem decyzję, że będę z żoną na zawsze i dołożę wszelkich starań, aby nasze małżeństwo przetrwało. W życiu małżonków zdarzają się okresy, w których przychodzą trudne emocje takie jak rozczarowanie, frustracja, poczucie skrzywdzenia i trudne zdarzenia takie jak przemoc, uzależnienie, zdrada lub kryzys osobisty jednego lub obojga małżonków. Nie oznacza to jednak końca małżeństwa, a jedynie wystąpienie kryzysu w relacji.
(*) Jesteśmy małżeństwem z długim stażem (X lat), natomiast kryzys w naszej relacji trwa dopiero od X lat/miesięcy.                                                  (**) Jesteśmy młodym małżeństwem i na tym etapie między małżonkami często dochodzi do starć, napięć i konfliktów. Jednak w większości przypadków prowadzą one do wypracowania złotego środka i harmonii między małżonkami na dalsze lata wspólnego życia.

Na tym etapie nie jest możliwe przewidzenie jak trwający kryzys w relacji się zakończy. Natomiast doświadczenie życiowe pokazuje, że wiele małżeństw takie kryzysy jak nasz przepracowuje i małżonkowie powracają do wspólnego zgodnego pożycia. Jest zatem zbyt wcześnie by orzec, że doszło między nami do trwałego i zupełnego rozkładu relacji.

Katechizm Kościoła Katolickiego, jak i doświadczenie życiowe, również osób świeckich, w tym specjalistów: psychologów, psychiatrów, terapeutów ukazują, że każdy rozwód negatywnie wpływa nie tylko na współmałżonków, ale także na ich rodziny, dzieci i krzywdzi niepotrzebnie wiele bliskich sobie osób. Ma również negatywny wpływ na inne małżeństwa.

W naszym małżeństwie nie wygasły więzi emocjonalne i duchowe. Podkreślam, iż kocham żonę. Między nami wciąż jest silna więź emocjonalna. Należy podkreślić, że także trudne emocje, które przejawia wobec mnie żona w związku z kryzysem, który przechodzimy są wyrazem więzi. Dopiero wygaśnięcie wszelkich emocji świadczy o ustaniu więzi emocjonalnej. Konflikt między małżonkami nie stanowi podstawy do orzeczenia rozwodu cywilnego.

Orzeczenie rozwodu spowodowałoby, że ucierpiałoby dobro naszych dzieci. Dzieci potrzebują nas obojga. Rozwód prowadzi do osłabienia lub zerwania więzi rodzicielskich, wpływa także niekorzystnie na rozwój intelektualny, społeczny, psychiczny i duchowy dzieci, obniża ich status materialny.

Wysoki Sądzie, podnoszę, że w opisanych okolicznościach zasadne jest oddalenie powództwa o rozwód. Uważam, ze każda rodzina, w tym i nasza, zasługuje na czas potrzebny do przepracowania kryzysu. Nie zmienię zdania w tej ważnej sprawie, bo wtedy będę niewiarygodny w każdej innej.

Bardzo kocham moją żonę i w związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

(*), (**) – wybierz właściwy fragment w zależności od długości stażu małżeńskiego.

Więcej na stronach:

Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

 

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
 

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)
„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16,15)

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36)
 

W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:
– do Marty siostry Marii I Łazarza:
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25-26)
– do kobiety kananejskiej:
„O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!” (Mt 15,28)

– do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
„Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,37.50)– do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)
– do kobiety cierpiącej na krwotok:
„Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22)
– do niewidomego Bartymeusza:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52)
Obietnica Chrystusa:
„Kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 8,51)


To może być także Twoje zmartwychwstanie
– zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

Matka Boska Leśniowska
Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość
Matko Boska leśniowska


Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie

Referaty i świadectwa Sycharków wygłoszone podczas konferencji “Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej” na KUL 7 czerwca 2017

Prezentacja Alicji i Marzeny: http://bit.ly/2uHQ2Lt
Referat Andrzeja: http://bit.ly/2t7Cswv
Prezentacja Andrzeja: http://bit.ly/2u9uLZw
Program konferencji: http://bit.ly/2tembWC
Link do nagrania – VIDEO: https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
Link do nagrania – AUDIO: https://archive.org/details/sycharki

Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
– o. prof. Jacek Salij OP

Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?


Ks. Marek Dziewiecki:
„Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka” – więcej na stronie >>>

Sytuacje najtrudniejsze

Nawrócenie i pojednanie

Kryzys małżeński – pytania i odpowiedzi

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Zaczynając od nowa

Musicie zawsze powstawać!

Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami…
On nie może was „rozwieść”.
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym „TAK”,
ale jest mnóstwem „tak”,
które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.
Michel Quoist

Westerplatte

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych” – Jan Paweł II.

Ciężki krzyż

„Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka” – ks.dr Marek Dziewiecki.

Bitwa toczy się o nasze serce

Tożsamość mężczyzny i kobiety

Co to znaczy „moja była żona”?


Stanowisko Episkopatu Polski:
„Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka” – więcej na stronie >>>


Sztuczne kreowanie świata na przykładzie
IN VITRO i ABORCJI
– kazanie ks. Piotra Pawlukiewicza wygłoszone
w bazylice św. Krzyża w Warszawie 1.11.2010 roku >>>

Twoja sprawa
stat4u

Ostatnie wpisy
Kategorie
Kronika