Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Italia España France Deutschland Great Britain

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość
wybieram-milosc-xpiotr-168x126
Uzdrowienie
Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne
O Sycharze w TVP1
mywyoni-o-sycharze-168x123
Świadectwo miłości
niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136
Miłujcie się!
Nowa Ewangelizacja
Abyś dzień święty święcił

1. „Cienka granica w relacjach z płcią odmienną” – świadectwo Sycharka

Fragment świadectwa:

Cały czas byłem jednak świadomy, że te nasze relacje nie mogą nigdy posunąć się za daleko. Nawet w słowach. I tak było. Nigdy więcej poza tym pierwszym spotkaniem nie widzieliśmy się, ale te nasze rozmowy trwały już około pół roku. Pewnego razu zapytała mnie kim ona dla mnie jest i dodała, że ja dla niej jestem prawdziwym przyjacielem. To było pierwszy raz, gdy w naszych rozmowach padło coś o naszych wzajemnych relacjach. Zapaliła mi się lampka ostrzegawcza. Jednak w samym pytaniu nie zauważyłem jeszcze żadnego zagrożenia.

Świadectwo jest dostępne pod adresem: https://www.sychar.org/temat/Niebezpieczenstwo-cudzolostwa-Cienka-granica-w-relacjach-z-plcia-odmienna-Swiadectwowo-anonimowe-Sycharka.pdf

2. „Ta historia była dla mnie lekcją pokory” – świadectwo Sycharowiczki

Fragment świadectwa:

Ta historia była dla mnie lekcją pokory: przekonałam się, że sama, bez Jezusa i Sycharu i wspólnoty Kościoła byłabym bezsilna i wpadłabym w grzech. Zbliżyłam się za to jeszcze bardziej
do Jezusa, który mnie nie potępił, tylko mocną ręką wyprowadził mnie z pułapek nieprzyjaciela.
Dowiedziałam się dużo o sobie: o moim uzależnieniu, które popycha mnie w stronę mężczyzn z poważnymi problemami. I nauczyłam się odróżniać zakochanie od miłości: będąc zakochana,
chciałam dostawać; kochając – daję i nie patrzę, czy coś dostanę. Zakochanie jest może bardziej
ekscytujące niż miłość, ale jest rodzajem pożądliwości ciała i serca, dąży do zaspokojenia jakiegoś wewnętrznego głodu. Miłość jest czystsza, głębsza i przynosi spokojną radość.

Świadectwo jest dostępne pod adresem: https://www.sychar.org/temat/Niebezpieczenstwo-cudzolostwa-Ta-historia-byla-dla-mnie-lekcja-pokory.pdf

3. „Niebezpieczeństwo cudzołóstwa” – ks. Sławomir Kostrzewa

Kazanie pt. „Niebezpieczeństwo cudzołóstwa” ks. Sławomira Kostrzewy jest dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=aUgwisKK9J87be35foRd6

4. Zasady pomagania małżonkom w kryzysie – wypowiedź ks. Marka Dziewieckiego

Fragment:

Osobiście znam sporo takich historii, w których próba pomagania ze strony osoby drugiej płci w najlepszym przypadku kończyła się tym, że osobie przeżywającej kryzys małżeński jeszcze trudniej było powrócić do współmałżonka. W najgorszym przypadku takie próby pomagania ze strony osoby drugiej płci kończyły się zakochaniem, romansem, cudzołóstwem i dramatycznym pogorszeniem się sytuacji tego, kto szukał pomocy.

Cała wypowiedź ks. Marka Dziewieckiego jest dostępna pod adresem: https://www.sychar.org/temat/Niebezpieczenstwo-cudzolostwa-Zasady-pomagania-malzonkom-w-kryzysie-ks.MarekDziewiecki.pdf

Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

 

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
 

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)
„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16,15)

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36)
 

W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:
– do Marty siostry Marii I Łazarza:
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25-26)
– do kobiety kananejskiej:
„O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!” (Mt 15,28)

– do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
„Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,37.50)– do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)
– do kobiety cierpiącej na krwotok:
„Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22)
– do niewidomego Bartymeusza:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52)
Obietnica Chrystusa:
„Kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 8,51)


To może być także Twoje zmartwychwstanie
– zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

Matka Boska Leśniowska
Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość
Matko Boska leśniowska


Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie

Referaty i świadectwa Sycharków wygłoszone podczas konferencji “Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej” na KUL 7 czerwca 2017

Prezentacja Alicji i Marzeny: http://bit.ly/2uHQ2Lt
Referat Andrzeja: http://bit.ly/2t7Cswv
Prezentacja Andrzeja: http://bit.ly/2u9uLZw
Program konferencji: http://bit.ly/2tembWC
Link do nagrania – VIDEO: https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
Link do nagrania – AUDIO: https://archive.org/details/sycharki

Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
– o. prof. Jacek Salij OP

Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?


Ks. Marek Dziewiecki:
„Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka” – więcej na stronie >>>

Sytuacje najtrudniejsze

Nawrócenie i pojednanie

Kryzys małżeński – pytania i odpowiedzi

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Zaczynając od nowa

Musicie zawsze powstawać!

Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami…
On nie może was „rozwieść”.
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym „TAK”,
ale jest mnóstwem „tak”,
które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.
Michel Quoist

Westerplatte

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych” – Jan Paweł II.

Ciężki krzyż

„Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka” – ks.dr Marek Dziewiecki.

Bitwa toczy się o nasze serce

Tożsamość mężczyzny i kobiety

Co to znaczy „moja była żona”?


Stanowisko Episkopatu Polski:
„Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka” – więcej na stronie >>>


Sztuczne kreowanie świata na przykładzie
IN VITRO i ABORCJI
– kazanie ks. Piotra Pawlukiewicza wygłoszone
w bazylice św. Krzyża w Warszawie 1.11.2010 roku >>>

Twoja sprawa
stat4u

Ostatnie wpisy
Kategorie
Kronika