Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Italia España France Deutschland Great Britain

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość
wybieram-milosc-xpiotr-168x126
Uzdrowienie
Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne
O Sycharze w TVP1
mywyoni-o-sycharze-168x123
Świadectwo miłości
niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136
Miłujcie się!
Nowa Ewangelizacja
Abyś dzień święty święcił

Archiwum miesiąca: maj 2023

  1. Zapraszamy do odmówienia Nowenny za wstawiennictwem bł. Elżbiety Canori Mora w dniach 20-28.05.2023 w intencji poważnie chorych Sycharków

Drodzy Sycharowicze w naszej Wspólnocie są małżonkowie, którzy zmagają się z poważną chorobą, zagrażającą ich życiu. Pragniemy prosić Boga w najbliższym czasie o cud uzdrowienia dla nich poprzez Nowennę za wstawiennictwem bł. Elżbiety Canori Mora, która towarzyszy naszej Wspólnocie w tym roku.
Zachęcamy Was do szturmu modlitewnego w intencji: Małgosi, Arka, Halinki, Danusi i Tereski oraz innych Sycharków zmagających się z poważnymi chorobami.
Od 20 do 28 maja będziemy modlić się Nowenną, która jest dostępna pod adresem – https://www.sychar.org/modlitwa/Nowenna-do-bl.ElzbietyCanoriMora.pdf
Jeżeli ktoś chce i może to zachęcamy aby do Nowenny dołączył uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjął Komunię Świętą w tej intencji.

Jezus im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: „Podnieś się i rzuć się w morze!”, stanie się. I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie»” (Mt 21, 21-22).

2. Małżeńska Krucjata Różańcowa – 20-21.05.2023 w Niepokalanowie

W dniach 20-21 maja zapraszamy do Niepokalanowa na trzecią edycję Małżeńskiej Krucjaty Różańcowej. Będziemy prosić o łaski dla małżeństw, rodzin, szczególnie dla tych będących w kryzysie. Program Spotkania godz. 19.00 – Eucharystia w intencji wszystkich małżeństw, ks. Sławomir Kostrzewa, ks. Paweł Pleśnierowicz godz. 21.00 – Apel Jasnogórski; Akt zawierzenia małżeństw i rodzin Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi; Litania małżonków do błogosławionych i świętych godz. 21.15 – Konferencja dla małżonków (ks. Sławomir Kostrzewa) godz. 22.00 – Adoracja z uwielbieniem. Wołanie o Ducha Świętego z prośbą o uzdrowienie wewnętrzne, relacji małżeńskich oraz uwolnienie od wszelkiego przywiązania i skutków grzechu. Wzywanie wstawiennictwa Matki Bożej Rozwiązującej Węzły godz. 23.00 Świadectwo Potęgi Maryi – Andrzej Czachorowski godz. 23.45 Wołanie do Matki Bożej Siedmiu Boleści w intencji ocalenia małżeństw przeżywających kryzys godz. 0.30 Różaniec cz.I godz. 1.00 Różaniec II i świadectwo godz. 2.00 Różaniec III i świadectwo godz. 2.30 Adoracja w ciszy. Przerwa na ciepły posiłek godz. 3.30 Różaniec I godz. 4.00 Różaniec II godz. 4.30 Różaniec III godz. 5.00 Różaniec IV godz. 5.30 Pieśni na cześć Maryi godz. 6.00 Msza św. w intencji małżeństw (o. Mariusz Słowik, gwardian; ks. Paweł Pleśnierowicz)

Szczegółowe informacje – https://niepokalanow.pl/klasztor/informacje/malzenska-krucjata-rozancowa

Zapraszamy do Jastarni na pięć turnusów:

  1. 8-15.07
  2. 15-22.07
  3. 22-29.07
  4. 29.07 – 5.08
  5. 5 -12.08.2023

Na wszystkich naszych turnusach obecni będą kapłani.

Nie zapewniamy dojazdu zorganizowanego.

Nasze turnusy są w pełni i bezwzględnie bezalkoholowe – w ośrodkach i na wycieczkach.

NA WAKACJE ZAPRASZAMY SYCHAROWICZÓW oraz PRAGNĄCYCH KORZYSTAĆ Z POMOCY WSPÓLNOTY SYCHAR,
WYŁĄCZNIE SAKRAMENTALNYCH MAŁŻONKÓW Z RODZINAMI, lub bez, KTÓRZY ZDECYDOWANI SĄ ŻYĆ ZGODNIE Z CHARYZMATEM NASZEJ WSPÓLNOTY.

Linki do zapisów pojawią się w niedzielę 14 maja o godz. 20.00 na stronie: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=73&t=5592

1. Jakie warunki stawia Bóg przed uzdrowieniem człowieka? – s. Maria Kwiek USJK

Jakie warunki stawia Bóg przed uzdrowieniem człowieka? – s. Maria Kwiek USJK – https://youtu.be/esU2sjgMdF0

2. Słowo Boże światłem na drodze życia – ks. Eugeniusz Ploch

Zapis Jesiennych Ogólnopolskich Rekolekcji WTM Sychar na Górze św. Anny, 7-9.10.2022 r. Temat: Słowo Boże światłem na drodze życia. – https://www.youtube.com/playlist?list=PLobUwltc9GBbj71EN07P4qo14CnaLdYa4

3. Jedność małżeńska – Mieczysław Guzewicz

Zapis spotkania formacyjnego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Poznaniu, które miało miejsce 8 lutego 2023 roku – https://youtu.be/iYH8io-2TFw

4. Uzdrawianie Serca – s. Maria Kwiek USJK

Zapis spotkania formacyjnego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Poznaniu, które miało miejsce 12 kwietnia 2023 roku. Gościem spotkania była siostra Maria Kwiek, urszulanka, doktor teologii, współpracująca z pismem „Miłujcie się”/”Trwajcie w miłości” – https://youtu.be/zJh0SzIVGsk

Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

 

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
 

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)
„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16,15)

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36)
 

W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:
– do Marty siostry Marii I Łazarza:
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25-26)
– do kobiety kananejskiej:
„O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!” (Mt 15,28)

– do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
„Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,37.50)– do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)
– do kobiety cierpiącej na krwotok:
„Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22)
– do niewidomego Bartymeusza:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52)
Obietnica Chrystusa:
„Kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 8,51)


To może być także Twoje zmartwychwstanie
– zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

Matka Boska Leśniowska
Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość
Matko Boska leśniowska


Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie

Referaty i świadectwa Sycharków wygłoszone podczas konferencji “Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej” na KUL 7 czerwca 2017

Prezentacja Alicji i Marzeny: http://bit.ly/2uHQ2Lt
Referat Andrzeja: http://bit.ly/2t7Cswv
Prezentacja Andrzeja: http://bit.ly/2u9uLZw
Program konferencji: http://bit.ly/2tembWC
Link do nagrania – VIDEO: https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
Link do nagrania – AUDIO: https://archive.org/details/sycharki

Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
– o. prof. Jacek Salij OP

Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?


Ks. Marek Dziewiecki:
„Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka” – więcej na stronie >>>

Sytuacje najtrudniejsze

Nawrócenie i pojednanie

Kryzys małżeński – pytania i odpowiedzi

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Zaczynając od nowa

Musicie zawsze powstawać!

Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami…
On nie może was „rozwieść”.
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym „TAK”,
ale jest mnóstwem „tak”,
które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.
Michel Quoist

Westerplatte

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych” – Jan Paweł II.

Ciężki krzyż

„Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka” – ks.dr Marek Dziewiecki.

Bitwa toczy się o nasze serce

Tożsamość mężczyzny i kobiety

Co to znaczy „moja była żona”?


Stanowisko Episkopatu Polski:
„Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka” – więcej na stronie >>>


Sztuczne kreowanie świata na przykładzie
IN VITRO i ABORCJI
– kazanie ks. Piotra Pawlukiewicza wygłoszone
w bazylice św. Krzyża w Warszawie 1.11.2010 roku >>>

Twoja sprawa
stat4u

Ostatnie wpisy
Kategorie
Kronika